Cameratoezicht en privacy AVG - Wat zijn de gevolgen?

Cameratoezicht biedt voor vele ondernemers, organisaties en anderen uitkomst. Het helpt diefstal en/of schade te voorkomen en medewerkers en bezoekers te beschermen. Echter, het gebruik van camera’s kent ook zijn grenzen. Er mag geen sprake zijn van een te grote inbreuk op privacy. Helemaal niet nu de regels hiervoor met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn aangescherpt.

Houd rekening met de voorwaarden

Wilt u beveiligingscamera’s ophangen of een camera installatie laten uitvoeren, dan moet u voldoen aan de door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gestelde voorwaarden. Deze voldoen logischerwijze ook aan de AVG: 

  1. Het cameratoezicht is noodzakelijk. Dit houdt in dat met minder ingrijpende maatregelen het beoogde doel niet kan worden bereikt. Daarnaast moet het cameratoezicht onderdeel zijn van een pakket aan maatregelen.
  2. Er is sprake van een gerechtvaardigd belang.
  3. De belangen van uw klanten, werknemers of andere bezoekers moeten worden afgewogen tegen uw belang. Dit heet ook wel een privacytoets.
  4. Het is verplicht om aan te geven dat er gebruik gemaakt wordt van cameratoezicht. Dit moet staan aangegeven aan de buitenzijde van het pand of de ruimte waar de camera’s hangen. Geeft u dit niet aan, dan kan dat strafrechtelijke gevolgen hebben.
  5. Met uitzondering van beelden van incidenten, mogen camerabeelden mogen niet langer dan 28 dagen bewaard worden. 

 

Gerechtvaardigd belang nodig

Wilt u gebruik gaan maken van cameratoezicht? Dan moet er sprake zijn van een gerechtvaardigd belang. Voorbeelden hiervan zijn het tegengaan van diefstal en vernieling of het beschermen van werknemers en bezoekers. Voor je de keuze laat vallen op cameratoezicht en camerabeveiliging, is het verstandig om eerst minder ingrijpende maatregelen te overwegen.

Rechten van werknemers en bezoekers

Zoals in punt 4 al duidelijk werd gemaakt, moet aan de bezoekers en werknemers van de met cameratoezicht uitgeruste ruimtes duidelijk worden gemaakt dat er beveiligingscamera’s hangen. Dit kunt u doen aan de hand van bordjes, waarop u kenbaar maakt dat er een camera hangt en welk doel deze dient. Belangrijk om te realiseren is het feit dat betrokkenen — degenen die gefilmd worden — onder de AVG bepaalde rechten hebben. Zo hebben zij het recht om de camerabeelden in te zien en verwerking van de beelden in te perken

Wat mag wel en wat mag niet?

Voldoet u aan de hierboven geformuleerde voorwaarden en houdt u de rechten van de betrokkenen in acht, dan kunt u beveiligingscamera’s ophangen. Er zijn echter een aantal situaties waarin het ingewikkelder ligt. 

In en rondom de woning

 Zo is het ophangen van camera’s rondom uw woning alleen toegestaan als deze zo min mogelijk op de openbare weg is gericht en niet op de tuin van de buren is gericht. Is dit wel zo, dan krijgt u te maken met de Autoriteit Persoonsgegevens en kunnen de buren aangeven dat zij zich aangetast voelen in hun privacy. Daarom is het verstandig om eerst in gesprek te gaan met uw buren voordat u camera’s rondom uw woning plaatst.  

Verborgen camera 

Het gebruiken van een verborgen camera is onder specifieke voorwaarden toegestaan, óók onder de AVG-wetgeving. Het CPB heeft hiervoor zes voorwaarden opgesteld: 

  1. Er moet toestemming zijn van de ondernemingsraad voor het gebruiken van een verborgen camera
  2. De verborgen camera wordt slechts tijdelijk gebruikt 
  3. De inbreuk op privacy van medewerkers is minimaal
  4. Medewerkers die betrokken zijn worden achteraf op de hoogte gesteld
  5. Het gebruik van de verborgen camera wordt van tevoren gemeld bij het CBP. Deze zoekt vervolgens uit of het gebruik voldoet aan de wettelijke eisen die hieraan worden gesteld. 

Camerabewaking VvE Den Haag

Camerabewaking VvE Den Haag

Camerasysteem voor VvE Den Haag Segbroekhof Soort Systeem:  CamerasysteemToepassing: Algemeen cameratoezicht, verbeterd gevoel van veiligheid, vandalismeRealisatie: 02-2024Per appartementencomplex (5x) een aparte camerasysteem opname oplossing  Gezien de grote...

Beveiliging voor Ruïne van Brederode

Beveiliging voor Ruïne van Brederode

Beveiligingsoplossingen voor Ruinë van Brederode Soort Systeem:  Camerasysteem, alarmsysteem, intercomToepassing: Verbeterde beveiliging, communicatiemogelijkheden en detectie ongewenste personenRealisatie: 07-2023Technische beveiliging onder uitdagende omstandigheden...

Deltares Vernieuwing Camerasysteem

Deltares Vernieuwing Camerasysteem

Cameratoezicht Realisatie Deltares Soort Systeem:  VMS oplossing Toepassing: Algemeen cameratoezicht terrein Realisatie: 08-2022 Optimaal cameratoezicht voor een bijzondere organisatie Deltares is een organisatie die onderzoeken doet naar water en ondergrond. Dat...

Video intercom voor Trading De Lier

Video intercom voor Trading De Lier

Scope: Video Intercom & CamerasysteemGebruikte merken: 2N, Dahua, UbiquitiToepassing: Algemeen toezicht, open sturen deur op afstand + 2 weg audioLocatie: De Lier     Beveiliging & eenvoudige communicatie door middel van bewakingscamera's en een video...

Nieuwe PTZ oplossing voor KVSA IJmuiden

Nieuwe PTZ oplossing voor KVSA IJmuiden

Camerabeveiliging voor terminal IJmuiden Scope: 11 Camera'sGebruikte merken: Dahua, MilestoneSoort Systeem:  VMS oplossingToepassing: Overzicht en registratie terminal en havengebiedLocatie: IJmuiden   Camerabeveiliging toezicht over de gehele terminal Niet...

Camerabeveiliging voor VvE in Barendrecht

Camerabeveiliging voor VvE in Barendrecht

Camerabeveiliging voor VVE Waardeburcht en Zuylenburcht Scope: 6x 4 Megapixel camera met objectclassificatie, 2x 4 Kanaals NVR, 4G toegang, StraalverbindingGebruikte merken: Dahua, UbiquitiSoort Systeem:  NVR Camerasysteem met 4G internet toegangToepassing: Algemene...