Hulp op afstand

1 Stuur een email naar [email protected] met uw probleem. Pas als u dit heeft gedaan kunnen wij uw storing in behandeling nemen!
2: Download onze remote support software

hulp op afstand

3: Voer het zojuist gedownloade bestand uit op uw Windows computer.
Dit venster zal vervolgens verschijnen

rrbsecurity hulp op afstand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: Bel met 010 – 3070819
5: Onze helpdesk logt in, en kijkt samen met u naar het probleem.